Naši zaměstnanci jsou základem společnosti

S přibližně 1400 pracovníky po celé Evropě hospodaří dnes podnik s ročním obratem 158 milionů Euro na zastřešené výrobní ploše 83 209 m².

Dceřiné firmy existují v Rakousku, Švýcarsku, Nizozemí, České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Španělsku a Francii. 


Podnik s historií bohatou na tradice Christ je od roku 1963 jedním z předních výrobců automobilových mycích zařízení v Evropě. Produktový program je hluboce odstupňovaný a sahá od portálové mycí linky přes tunelovou mycí linku, tramvajovou a vlakovou mycí linku, lešticí linku, mycí linku nákladních vozů a autobusů, až k samoobslužným mycím boxům a zařízení na recyklaci vody.

V závodě v Memmingenu se vyrábí též kompletní příslušenství, jako např. vysavače, VT čističe, reklamní prostředky, magnetické čtečky karet a také výrobky na mytí a ošetřování vozidel.

Exportní podíl činí cca 50 %.